Tag Archives: cây

A tree of Garcia mangostana , Queen of Fruits …Cây Măng Cụt ….

Posted on 04. Apr, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: A tree of Garcia mangostana , Queen of Fruits …Cây Măng Cụt …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ chí Minh, miền Nam Vietnam. Taken in Củ Chi district, Hồ chí Minh city, South Vietnam. Vietnamese named […]

Continue Reading

Longan tree bloomed ….Cây Nhãn trổ hoa ….

Posted on 13. Feb, 2014 by .

0

Check out these eczema images: Longan tree bloomed ….Cây Nhãn trổ hoa …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Hoa của cây Nhãn Quế ( hay Huế ???) Vietnamese named : Nhãn Common names : Longan, Dragon eye, Leng Keng Scientist name : Dimocarpus longan Lour. Synonyms : Synonyms: Nephelium longan (Lam.) Carm.; […]

Continue Reading

American Black Elderberry, Common Ellderberry, Sauco,Sambucus nigra ssp. canadensis ‘s leaves and buds of flower …Lá của cây Cơm Cháy và tràng hoa …#1

Posted on 18. Jan, 2014 by .

0

A few nice autoimmune disease images I found: American Black Elderberry, Common Ellderberry, Sauco,Sambucus nigra ssp. canadensis ‘s leaves and buds of flower …Lá của cây Cơm Cháy và tràng hoa …#1 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Cây Cơm Cháy trổ nụ …Chỉ 5 ngày sau trở lại tôi đã có thể […]

Continue Reading

Bark of Dimocarpus Longan, Dragon Eye, Longan tree ….Vỏ của cây Nhãn …

Posted on 13. Jan, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: Bark of Dimocarpus Longan, Dragon Eye, Longan tree ….Vỏ của cây Nhãn … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Nhãn Common names : Longan, Dragon eye, Leng Keng Scientist name : Dimocarpus longan Lour. Synonyms : Synonyms: Nephelium longan (Lam.) Carm.; Euphoria longana […]

Continue Reading

Leaves, buds and flowers of Paederia foetida … Lá hoa và nụ của cây rau Mơ, Mơ dại, Mơ leo ..

Posted on 04. Jan, 2014 by .

0

Some cool eczema images: Leaves, buds and flowers of Paederia foetida … Lá hoa và nụ của cây rau Mơ, Mơ dại, Mơ leo .. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Mơ leo, Mơ dại, rau Mơ English names : Skunk-vine Scientist name : Paederia foetida Linn. Synonyms : Paederia […]

Continue Reading

Leaves and buds of Hyptis suaveolens … Lá và nụ hoa của cây Tía tô giới, Tía tô dại …

Posted on 02. Jan, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: Leaves and buds of Hyptis suaveolens … Lá và nụ hoa của cây Tía tô giới, Tía tô dại … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Tía Tô Giới ,Tía Tô Dại , Hương Núi, É Lớn Tròng . English names : American […]

Continue Reading

Passiflora foetida, Wild Maracuja, Stinking Passion flower ‘s fruit and seeds …Trái và hạt của cây Nhãn Lồng, Chùm Bao, Lạc Tiên ….#2

Posted on 07. Dec, 2013 by .

0

Some cool itchy skin images: Passiflora foetida, Wild Maracuja, Stinking Passion flower ‘s fruit and seeds …Trái và hạt của cây Nhãn Lồng, Chùm Bao, Lạc Tiên ….#2 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Nhãn Lồng, Chùm Bao, Lạc Tiên Common names : Stinking Passion flower, Wild Maracuja, Santo Papa, […]

Continue Reading

Fruits of Jatropha gossypifolia, Red physic nut, Bellyache Bush, Cotton leaf … Trái của cây Dầu lai vải. Dầu mè tía, Thầu Dầu ba lá tía…

Posted on 04. Oct, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Fruits of Jatropha gossypifolia, Red physic nut, Bellyache Bush, Cotton leaf … Trái của cây Dầu lai vải. Dầu mè tía, Thầu Dầu ba lá tía… Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ở huyện Củ Chi, xã Trung An, thành phố Hồ Chí Minh ( […]

Continue Reading

Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 08. Sep, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names […]

Continue Reading