Tag Archives: Dầu

Rough Coclebur, Xanthium strumarium ….Ké đầu ngựa, Thương Nhĩ Tử….#2

Posted on 26. Mar, 2014 by .

0

Some cool eczema images: Rough Coclebur, Xanthium strumarium ….Ké đầu ngựa, Thương Nhĩ Tử….#2 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp ngày 23-8-2012 tại thành phố Waco ,tiểu bang Texas , miền Nam nước Mỹ. Taken on August 23, 2012 in Waco city, Texas state, Southern of The United States of America. Vietnamese […]

Continue Reading

Fruits of Jatropha gossypifolia, Red physic nut, Bellyache Bush, Cotton leaf … Trái của cây Dầu lai vải. Dầu mè tía, Thầu Dầu ba lá tía…

Posted on 04. Oct, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Fruits of Jatropha gossypifolia, Red physic nut, Bellyache Bush, Cotton leaf … Trái của cây Dầu lai vải. Dầu mè tía, Thầu Dầu ba lá tía… Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ở huyện Củ Chi, xã Trung An, thành phố Hồ Chí Minh ( […]

Continue Reading

Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 08. Sep, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names […]

Continue Reading

Close up of flower and bud of Jatropha gossypifolia , Physic nut,Bellyache Bush …Chụp gần, nụ và hoa của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 14. Aug, 2013 by .

0

A few nice baby eczema images I found: Close up of flower and bud of Jatropha gossypifolia , Physic nut,Bellyache Bush …Chụp gần, nụ và hoa của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu […]

Continue Reading

Leaves of Jatropha gossypifolia, Physic nut …Lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía..

Posted on 07. Aug, 2013 by .

0

A few nice baby eczema images I found: Leaves of Jatropha gossypifolia, Physic nut …Lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía.. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names : Red Physic nut, Bellyache […]

Continue Reading