Tag Archives: leaves

American Black Elderberry, Common Ellderberry, Sauco,Sambucus nigra ssp. canadensis ‘s leaves and buds of flower …Lá của cây Cơm Cháy và tràng hoa …#1

Posted on 18. Jan, 2014 by .

0

A few nice autoimmune disease images I found: American Black Elderberry, Common Ellderberry, Sauco,Sambucus nigra ssp. canadensis ‘s leaves and buds of flower …Lá của cây Cơm Cháy và tràng hoa …#1 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Cây Cơm Cháy trổ nụ …Chỉ 5 ngày sau trở lại tôi đã có thể […]

Continue Reading

Leaves, buds and flowers of Paederia foetida … Lá hoa và nụ của cây rau Mơ, Mơ dại, Mơ leo ..

Posted on 04. Jan, 2014 by .

0

Some cool eczema images: Leaves, buds and flowers of Paederia foetida … Lá hoa và nụ của cây rau Mơ, Mơ dại, Mơ leo .. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Mơ leo, Mơ dại, rau Mơ English names : Skunk-vine Scientist name : Paederia foetida Linn. Synonyms : Paederia […]

Continue Reading

Leaves and buds of Hyptis suaveolens … Lá và nụ hoa của cây Tía tô giới, Tía tô dại …

Posted on 02. Jan, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: Leaves and buds of Hyptis suaveolens … Lá và nụ hoa của cây Tía tô giới, Tía tô dại … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Tía Tô Giới ,Tía Tô Dại , Hương Núi, É Lớn Tròng . English names : American […]

Continue Reading

Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 08. Sep, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names […]

Continue Reading

Leaves of Jatropha gossypifolia, Physic nut …Lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía..

Posted on 07. Aug, 2013 by .

0

A few nice baby eczema images I found: Leaves of Jatropha gossypifolia, Physic nut …Lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía.. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names : Red Physic nut, Bellyache […]

Continue Reading

Chocolate weed, Melochia corchorifolia leaves and flowers …Hoa và lá của cây Trứng cua lá bố, Bái giấy, Vải giấy …

Posted on 27. Jul, 2013 by .

0

Check out these eczema images: Chocolate weed, Melochia corchorifolia leaves and flowers …Hoa và lá của cây Trứng cua lá bố, Bái giấy, Vải giấy … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Vải giấy, Bái giấy, Trứng cua lá bố Common names : Chocolate Weed, Hindi: Bundahia, Bundava, Bundaya Scientist […]

Continue Reading