Tag Archives: tree

A tree of Garcia mangostana , Queen of Fruits …Cây Măng Cụt ….

Posted on 04. Apr, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: A tree of Garcia mangostana , Queen of Fruits …Cây Măng Cụt …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ chí Minh, miền Nam Vietnam. Taken in Củ Chi district, Hồ chí Minh city, South Vietnam. Vietnamese named […]

Continue Reading

Longan tree bloomed ….Cây Nhãn trổ hoa ….

Posted on 13. Feb, 2014 by .

0

Check out these eczema images: Longan tree bloomed ….Cây Nhãn trổ hoa …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Hoa của cây Nhãn Quế ( hay Huế ???) Vietnamese named : Nhãn Common names : Longan, Dragon eye, Leng Keng Scientist name : Dimocarpus longan Lour. Synonyms : Synonyms: Nephelium longan (Lam.) Carm.; […]

Continue Reading

Bark of Dimocarpus Longan, Dragon Eye, Longan tree ….Vỏ của cây Nhãn …

Posted on 13. Jan, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: Bark of Dimocarpus Longan, Dragon Eye, Longan tree ….Vỏ của cây Nhãn … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Nhãn Common names : Longan, Dragon eye, Leng Keng Scientist name : Dimocarpus longan Lour. Synonyms : Synonyms: Nephelium longan (Lam.) Carm.; Euphoria longana […]

Continue Reading

Chinaberry tree, Bead tree, Melia azedarach……Cây Xoan ở Texas…..#9

Posted on 15. Dec, 2013 by .

0

A few nice eczema cures images I found: Chinaberry tree, Bead tree, Melia azedarach……Cây Xoan ở Texas…..#9 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ngày 17-4-2011, tại xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ chí Minh ( Saigon ), miền Nam Việt Nam. Taken on April 17, 2011 in Trung […]

Continue Reading

Chinaberry tree, Bead tree, Melia azedarach……Cây Xoan ở Texas…..#2

Posted on 11. Nov, 2013 by .

0

A few nice eczema cures images I found: Chinaberry tree, Bead tree, Melia azedarach……Cây Xoan ở Texas…..#2 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Bark of a young tree. Chụp hình ngày 17-6-2012 tại thành phố Waco, tiểu bang Texas, miền Nam nước Mỹ. Taken on June 17, 2012 in Waco city, Texas states, […]

Continue Reading

Chinaberry tree, Bead tree, Melia azedarach……Cây Xoan ở Texas…..#5

Posted on 10. Nov, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Chinaberry tree, Bead tree, Melia azedarach……Cây Xoan ở Texas…..#5 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ngày 17-6-2012 tại thành phố Waco, tiểu bang Texas, miền Nam nước Mỹ. Taken on June 17, 2012 in Waco city, Texas states, Southern of The United States of America. […]

Continue Reading